VÝKUP ODPADOV

Spoločnosť DARUTIL, s.r.o. realizuje výkup nasledovných druhov odpadov

-            20 01 40 - kovy

-            17 04 01 – bronz

-            17 04 01 – mosadz

-            17 04 02 – hliník

-            12 01 03 – nerez

-            17 04 03 – olovo

-            20 01 01 – papier a lepenka

-            20 01 02 – sklo

-            20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

-            20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, a 20 01 23 a 20 01 35

-            20 01 39 – plasty

Výkup uvedených druhov odpadov je realizovaný podľa aktuálneho cenníka spoločnosti.

© 2015 Darutil s.r.o. All Rights Reserved. Designed By www.coner.sk